Copyright 2007 by RTP Software   •   All Rights reserved   •   E-Mail:Ron_MonkeyTail_rtpsoftware.nl
Onderscheidend
RTP software onderscheidt zich van standaard softwarepakketten middels een hoge mate van flexibiliteit. Wij trachten de software aan u aan te passen, u en uw organisatie hoeven zich zo min mogelijk aan te passen aan de software.
Dat klinkt heel mooi, maar gt dat in de praktijk ook werkelijk zo voor de volle 100%?
Nee, helaas...
Geen enkel nieuw element in uw bedrijfsvoering zal zonder slag of stoot plaatsvinden. En dat is ook bij RTP Software niet het geval. Ook bij RTP Software zal de gebruiker een zekere leerweg door moeten. We beloven u geen gouden bergen, maar we beloven u wel, dat software en opleider, programmeur en helpdesk hun uiterste best voor u zullen doen om die leerweg zo kort en zo eenvoudig mogelijk te houden...

Het eerste dat je leert van nieuwe software is vloeken...
Alle actie levert in eerste instantie reactie. Vandaar dat RTP Software u niet met een kluitje in het riet stuurt wanneer u met onze software in zee gaat. RTP verzorgt een uitgebreid traject van implementatie en scholing voor de mensen op de werkvloer, alsmede een uitgebreide hotline waar deskundige medewerkers uw gebruikersproblemen de wereld uit zullen helpen.
Designed by GOEMO.de
WWW.RTPSOFTWARE.COM
Ontwerp - Realisatie - Implementatie
Waar wens en werkelijkheid samenkomen
Goede Software moet naadloos bij uw bedrijfsvoering aansluiten. U moet daarbij zelf de regie houden over vorm en inhoud van uw bedrijfsprocessen.

RTP Software wordt voor op maat gemaakt. Voor aangepast, naar w wensen en naar w inzichten.

RTP Software vormt dan ook een flexiblele basis van waaruit u telkens uw voortschrijdende inzichten vorm kunt laten geven.

U vraagt, wij programmeren het...